skip to Main Content

Slide Post

Slide Post

हाम्रो मर्दीखोला समाजको सधारण सभामा आज सर्वसहमति बाट अध्यक्ष पदमा निर्वचित हुनु भएकोमा भ धरम राज गुरुङ ज्यु र उहाको सम्पूर्ण कार्य समिति आमा टोलीको अध्यक्ष मा जगन गरुङ ज्यु र उहाको कार्य समितिलाई धेरै धेरै बाधाईको साथमा सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना र आफ्नो कार्यकाल एकदमै सफलताको साथ सम्पन्न गरि बिदाई हुनु भएकोमा अध्यक्ष हिरामान गुरुङ ज्यु उहाको टिम अनि र आमा समुहको अध्याक्ष माया गुरुङ ज्यु र उहाको टिमलाई हार्दिक बधाई 

हाम्रो मर्दीखोला समाजको सधारण सभामा आज सर्वसहमति बाट अध्यक्ष पदमा निर्वचित हुनु भएकोमा भ धरम राज गुरुङ ज्यु र उहाको सम्पूर्ण कार्य समिति आमा टोलीको अध्यक्ष मा जगन गरुङ ज्यु र उहाको कार्य समितिलाई धेरै धेरै बाधाईको साथमा सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना र आफ्नो कार्यकाल एकदमै सफलताको साथ सम्पन्न गरि बिदाई हुनु भएकोमा अध्यक्ष हिरामान गुरुङ ज्यु उहाको टिम अनि र आमा समुहको अध्याक्ष माया गुरुङ ज्यु र उहाको टिमलाई हार्दिक बधाई

Back To Top